تست انلاین mbti

تست انلاین mbti

mbti چیست : واژه MBTI مخفف عبارت (Myers-Briggs Type Indicator) است. mbti یک ابزار ارزیابی شخصیت پرکاربرد که توسط ایزابل بریگز مایرز و مادرش کاترین بریگز ساخته شده است. ازمون MBTI بر اساس نظریه‌های روان‌شناختی کارل یونگ طراحی شده است. تست mbti برای سنجش روانشناسی افراد برای درک مردم از جهان و تصمیم‌گیری های آن ها طراحی شده است.

 

تست انلاین mbti:

توضیحاتی درباره نسن انلاین MBTI :

تست انلاین mbti شامل یک سری سوالات است که در چهار مقیاس مختلف در نظر گرفته شده است:
1- برونگرایی (E) – درونگرایی (I)
2- حس کردن (S) – شهود (N)
3- تفکر (T) – احساس (F)
4- قضاوت (J) – ادراک (P)
بر اساس پاسخ‌های شرکت‌کننده ها انتخاب میکنند، یکی از شانزده تیپ شخصیتی ممکن به آن‌ها اختصاص داده می‌شود. که هر کدام با یک کد چهار حرفی مانند ISTJ، ENFP یا INTP نشان داده می‌شوند. هر نوع تیپ شخصیتی دارای مجموعه ای از نقاط قوت، ضعف و تمایلات رفتاری منحصر به فرد خود است.

قابل ذکر است که MBTI در طول سال ها مورد بحث و انتقاد قرار گرفته است و برخی از محققان اعتبار و پایایی آن را به عنوان معیاری برای سنجش شخصیت زیر سوال می برند. با این حال، ازمون mbti ابزاری مفید برای خودشناسی و درک دیگران است.

MBTI (شاخص نوع Myers-Briggs) بر اساس چهار بعد اصلی که هر یک از دو ویژگی شخصیتی متضاد تشکیل شده است. که عبارتند از :

برونگرایی/درونگرایی (E/I):
برونگراها (E) تعاملات اجتماعی زیادی دارند، در حالی که درونگراها (I) کم حرف تر و در فعالیت های اجتماعی حضور کم رنگ تری دارند.

حس/شهود (S/N):
شهود (S) تمایل دارند بر اطلاعات و جزئیات ملموس تمرکز کنند، در حالی که افرادی که حسی هستند (N) بر مفاهیم و احتمالات انتزاعی تمرکز دارند.

تفکر/احساس (T/F):
متفکران (T) تمایل دارند بر اساس منطق و تحلیل تصمیم بگیرند، در حالی که احساسات (F) بر اساس ارزش ها و احساسات شخصی تصمیم می گیرند.

قضاوت/درک (J/P):
داوران (J) ساختار، برنامه ریزی و همه چی در یک چارچوب بودن را ترجیح می دهند. در حالی که ادراک کنندگان (P) افرادی سازگارتر هستند.

بر اساس این ابعاد، 16 تیپ شخصیتی مختلف در  ازمون MBTI وجود دارد که هر کدام ترکیبی از ویژگی های منحصر به فرد خود را دارا هستند. 16 تیپ شخصیتی با کدهای چهار حرفی مانند ISTJ (درونگرا-حساس-تفکر-قضاوت)، ENFP (برونگرا-شهود-احساس-درک) و غیره نشان داده می شوند.

مگابایت سیستم برای شما عزیزان گرامی تست انلاین mbti را قرار داده است که برای انجام تست بر روی دکمه زیر کلیک کنید.